Create > Upgrade > Accelerate

Be stronger in the market

Be smarter than the competition

We create an eye catcher with

vision and imagination, resulting

in a distinctive, contemporary

and recognizable product style

Create > Upgrade >
Accelerate >
Be stronger in the market
Be smarter than the competition
We create an eye catcher with
vision and imagination, resulting
in a distinctive, contemporary
and recognizable product style

Herder One

Herder One

Een spectaculaire onthulling op woensdag 8 november in Middelburg van de innovatief ontworpen berm en maai onderhoud tractor met zijn Messcherpe- en vloeiende lijnen. De innovatie zit hem in het het geheel kunnen draaien van de ergonomisch ontworpen cabine. Door de maximale kromming in de motorkap is het zicht op de omgeving optimaal voor meer veiligheid, dit lijnenspel voegt toe aan de onderscheidende identiteit van de machine. Bij het zien twijfel je niet meer aan de kwaliteiten van zijn functioneren: een snaarstrak wegbermonderhoud.
 

 

A spectacular unveiling 8th of November in Middelburg of the innovative newly designed tractor for ditch, vegetation and roadside maintenance with its Razor sharp flowing lines. The innovation is the full rotating ergonomically designed cabin. Maximizing the curvature in the hood gives optimal vision of its surrounding increasing safety. These lines gives the machine its distinctive identity. When you see it, you no longer doubt the qualities of its functioning: smooth and tightly roadside maintenance.

 

 

https://www.herder.nl/herder-one/

ZIUZ medicijnzakjes controlesysteem

ZIUZ medicin pouch checker

De ZIUZ Photon controleert medicijnzakjes door middel van beeldherkenningstechnologie. Hierdoor kunnen onder andere apothekers fouten minimaliseren.

 

The ZIUZ Photon checks medicine bags using image recognition technology; this enables pharmacists (amongst others) to minimize possible errors.

ZIUZ medicijnzakjes controlesysteem

ZIUZ medicin pouch checker

De ZIUZ Photon controleert medicijnzakjes door middel van beeldherkenningstechnologie. Hierdoor kunnen onder andere apothekers fouten minimaliseren.
 

 

The ZIUZ Photon checks medicine bags using image recognition technology; this enables pharmacists (amongst others) to minimize possible errors.

Q-fin ontbraammachine

Q-fin deburring machine

Introductie, 7 november op de Blech Expo in Stuttgart. Voor een spatzuivere finishing, Optimaal zicht op het proces, veilige afscherming, minimalistische vormentaal geeft de ontbramer een modern en innovative brand identity welke door is gevoerd naar de gehele lijn. Zijn intuïtieve karakter reflecteert zich op deze machine.

 

Introduction, November 7 at the Blech Expo in Stuttgart. For a smooth finishing, optimal view of the process, safe shielding, minimalist design language, the deburrer gives a modern and innovative brand identity that has been extended to the entire line. His intuitive character is reflected on this machine.

 

IHC Merwede offshore schip

IHC Merwede offshore vessel

Het IHC Merwede offshore schip is het eerste schip dat conform de nieuwe ontwerptaal van IHC Merwede, door ons ontwikkeld. IHC moest zich kunnen onderscheiden van de rest, ongeacht kleur, en herkenbaar aan de horizon. Als basis diende een offshore werkschip ten behoeve van proefboringen, winning o.a aardgas, en aanleg van offshore windmolenparken . De ontwikkelde identiteit is inmiddels geheel doorgevoerd naar alle schepen, en herkenbaar over de hele wereld.

 

The IHC Merwede offshore vessel is the first vessel that was built in accordance with the new IHC Merwede design language, developed by us. IHC had to be able to distinguish itself from the rest, regardless of color, and be recognizable on the horizon. An offshore work vessel for test drilling, extraction, including natural gas, and construction of offshore wind farms served as a basis. The developed identity has now been fully implemented on all ships and is recognizable all over the world.

IHC Merwede offshore schip

IHC Merwede offshore vessel

Het IHC Merwede offshore schip is het eerste schip dat conform de nieuwe ontwerptaal van IHC Merwede, door ons ontwikkeld. IHC moest zich kunnen onderscheiden van de rest, ongeacht kleur, en herkenbaar aan de horizon. Als basis diende een offshore werkschip ten behoeve van proefboringen, winning o.a aardgas, en aanleg van offshore windmolenparken . De ontwikkelde identiteit is inmiddels geheel doorgevoerd naar alle schepen, en herkenbaar over de hele wereld.

 

The IHC Merwede offshore vessel is the first vessel that was built in accordance with the new IHC Merwede design language, developed by us. IHC had to be able to distinguish itself from the rest, regardless of color, and be recognizable on the horizon. An offshore work vessel for test drilling, extraction, including natural gas, and construction of offshore wind farms served as a basis. The developed identity has now been fully implemented on all ships and is recognizable all over the world.

Henkelman Vacumeermachine

Henkelman vacuum machine

22 oktober gepresenteerd op de HOST in Milaan. Behoud van ‘smaak en kraak’ door ‘body’ and ‘brains’: de brains hebben we benadrukt, door het scherm er letterlijk en figuurlijk dik boven op te leggen en wat de body exact om de bocht volgt: ”out of the box”…

 

Presented on the HOST in Milan on 22th of October. Maintaining flavour thru body and brains: the brains we amplified by laying the screen on the machine following its curved body. “out of the box”

Conver Greenbot onbemande tractor

Conver Greenbot driverless tractor

Deze zelfrijdende tractor doet zijn werk geheel zelfstandig, met een hoog technische innovatieve software, scanning en GPS tracking voert hij moeiteloos taken uit in de agrarische / landbouw en onderhoud. Een nieuw concept had behoefte aan een nieuw ontwerp welke een veilig betrouwbaar, krachtig, en sterke robuste uitstaling nodig had. Een echte overlever.

 

This self-driving tractor does its work completely independently, with highly technical innovative software,scanning and GPS tracking it effortlessly performs tasks in the agricultural and maintenance sector. A new concept needed a new design that needed a safe, reliable, powerful, and strong robust appearance. A true survivor.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AeihPH4TIaM
https://www.youtube.com/watch?v=Xano8YE4wYI
https://www.youtube.com/watch?v=wxmI3SHgmT4

Conver Greenbot onbemande tractor

Conver Greenbot driverless tractor

Deze zelfrijdende tractor doet zijn werk geheel zelfstandig, met een hoog technische innovatieve software, scanning en GPS tracking voert hij moeiteloos taken uit in de agrarische / landbouw en onderhoud. Een nieuw concept had behoefte aan een nieuw ontwerp welke een veilig betrouwbaar, krachtig, en sterke robuste uitstaling nodig had. Een echte overlever.

 

This self-driving tractor does its work completely independently, with highly technical innovative software,scanning and GPS tracking it effortlessly performs tasks in the agricultural and maintenance sector. A new concept needed a new design that needed a safe, reliable, powerful, and strong robust appearance. A true survivor.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AeihPH4TIaM
https://www.youtube.com/watch?v=Xano8YE4wYI
https://www.youtube.com/watch?v=wxmI3SHgmT4

Pauwlaan 3
5613 CG Eindhoven
The Netherlands

T: +31 (0) 652 377 119
E: info@sassen-ide.com

© SASSEN-ide 2024