Portfolio | Mobiliteit
Portfolio | Mobility

IHC Merwede offshore schip
IHC Merwede offshore vessel

Het IHC Merwede offshore schip is het eerste schip dat conform de nieuwe ontwerptaal van IHC Merwede, ontwikkeld door SASSEN-ide, is gebouwd. Het is een offshore schip ten behoeve van proefboringen, winning van olie en aardgas, en aanleg van windmolenparken op zee.
The IHC Merwede offshore vessel was the first ship built according to a new design developed by SASSEN-ide. The vessel is an offshore ship for the purpose of carrying out trial drills and extraction of oil and natural gas. It was also built for the construction of windmill parks at sea.

Kooiaap meeneemheftruck
Kooiaap truck-mounted forklift

De Kooiaap meeneemheftruck is een studie naar vorm en gebruiksvriendelijkheid van meeneemheftrucks binnen de transportsector.

The Kooiaap truck-mounted forklift was used for a user-friendliness study of truck-mounted forklifts in the transport sector.

 

Kooiaap meeneemheftruck
Kooiaap truck-mounted forklift

De Kooiaap meeneemheftruck is een studie naar vorm en gebruiksvriendelijkheid van meeneemheftrucks binnen de transportsector.

The Kooiaap truck-mounted forklift was used for a user-friendliness study of truck-mounted forklifts in the transport sector.

 

 

Pauwlaan 3
5613 CG Eindhoven
The Netherlands

T: +31 (0) 652 377 119
E: info@sassen-ide.com

© SASSEN-ide 2024